Ecological Footprint Report 2019

Catena is een impact bedrijf. Via onze diensten helpen wij bedrijven en investeerders bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. Deze diensten bieden we niet alleen aan anderen aan, we investeren ook zelf in een schone toekomst. Catena heeft in de loop van de jaren een portfolio van schone-energie-activa opgebouwd die de CO2-voetafdruk van onze hele groep ruimschoots compenseert. Hierbij presenteren we met trots de belangrijkste kenmerken van ons Ecological Footprint Report 2019.

Ecological Footprint
Ecologische voetafdruk (of koolstofvoetafdruk) is een CO2-winst en -verliesrekening; een overzicht van de impact van alle kernactiviteiten en investeringen op het milieu. De carbon P&L verklaring vermeldt de vermeden CO2-uitstoot, CO2-winst, en de uitgestoten koolstof, CO2-verlies. Bij het meten van deze CO2-voetafdruk volgen we de protocollen zoals voorgeschreven door de Green House Gas (GHG) -protocollen.

Framework
Onze publieke financieringsactiviteiten zijn afgestemd op de ICMA Green Bond Principals (GBP). Door deze principes toe te passen, kan ons Green Bond Framework:

  • ervoor zorgen dat besteding van onze middelen aansluit bij onze langetermijnstrategie en de ICMA GBP;
  • biedt een algemeen kader waarin eigen en beheerde portefeuilles worden geselecteerd en geëvalueerd en het gebruik van opbrengsten wordt afgestemd op de in aanmerking komende categorieën onder het GBP;
  • definieert rapportagevereisten voor transparantie naar al onze belanghebbenden.

Met ons werk willen we, onder meer, het volgende bevorderen Sustainable Development Goals (SDG):

Investment Portfolio Composition
Deze sectie wordt alleen de directe impact van onze investeringen bekeken, en niet de impact door bedrijven te adviseren bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. Catena's portfolio van schone energiebronnen produceert en bespaart energie. Onderstaande figuur geeft de hoeveelheid kapitaal weer die is geïnvesteerd in activa die energie produceren en besparen, en geeft een uitsplitsing van de specifieke activa. Gegevens per 31 december 2019, exclusief pijplijn.

De energieproducerende portefeuille van Catena bestaat voor 22% uit windenergie en 78% uit zonne-energie, en de energiebespaarende portefeuille van Catena voor 95% uit industriële lease en 5% uit groene datawarehouses.

The geographical impact of Catena is illustrated in the figure below:
Our Ecological Footprint
De ecologische voetafdruk van Catena wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. Gegevens per 31 december 2019, exclusief pijplijn.

Door actieve investeringen realiseerde Catena voor het jaar 2019 een reductie van 6.032 ton CO2. Catena realiseerde dus een CO2-winst; het doel is om deze jaarlijkse reductie voort te zetten en de positieve impact te vergroten door onze portfolio in de nabije toekomst te vergroten.

Heeft u vragen? Neem contact op via info@catenainvestments.com.

 

Menu