Bosbouw Industrie

Doel: Positief bijdragen aan het milieu, door het faciliteren van groei en opbrengst van een herbebossingsproject

Hoe: Analyse value drivers to verify validity and integrity of methodology, provide external professional benchmarks, justification of current plantation valuations and enterprise valuations

Waar: Afrika

Grootte: >15.000 ha

Rol: Corporate Finance Diensten

Menu