Energie Innovatie Fonds

Doel: Acceleren van de energietransitie

Hoe: Ontwikkelen van een fondsstrategie en het opzetten van een fonds

Waar: Overheidsorganisatie in Nederland

Grootte: EUR 35 million

Rol: Financieel Adviseur

Menu