Projecten

Smart. Green. Capital.

Zonne-energie

Generate clean energy and thereby reduce the CO2-footprint

Bosbouw Industrie

Positief bijdragen aan het milieu, door het faciliteren van groei en opbrengst van een herbebossingsproject

Windenergie

Generate clean energy and thereby reduce the CO2-footprint

Hybride Zonne-energie

Encourage the development of alternative clean energy sources like Photovoltaic Thermal (PVT)

Light as a Service

Verlagen van energiekosten door gebruik te maken van LED-verlichting in de industriële sector

Warmtenetten

Realise heat infrastructure for geothermal and residual heat serving as an alternative for gas

Energie Innovatie Fonds

Acceleren van de energietransitie

Food Tech Innovatie

Accelereren van duurzamen innovaties in de voedingstechnologie industrie

Curculaire Industrie

Transition of chemical and industry clusters in reusing waste streams as an alternative energy source

Circulair Vastgoed

Realise circular real estate that has the ability to adjust in a changing world

Duurzame Datacenters

Energiezuinigheid realiseren door innovatie in (energie) technologie en door industriële processen te bevorderen

Financiering Opkomende Markten

Realiseren van energie neutrale transitie en een economie die meer inclusief is door hernieuwbare en schone energiebronnen te promoten
Menu