INRiSC

Smart. Green. Capital.

(In Dutch)

Het zijn disruptieve tijden met grote maatschappelijk impact, zowel persoonlijk als zakelijk. De regering heeft zeer alert gereageerd met een breed pakket aan (fiscale) maatregelen en steunregelingen. Het is voor bedrijven zaak om adequaat (en niet overhaast) te handelen, in dit nieuwe woud aan financieringen en (steun)regelingen, en wij helpen u hier graag bij.

Om in de huidige tijden MKB bij te kunnen staan in het inschatten van de impact op de onderneming op zowel korte als middellange termijn, en de daaruit voortkomende financieringsbehoefte, kan INRiSC worden ingezet als quick scan tool.

Catena Investments maakt al sinds enige jaren gebruik van door haar ontwikkelde financiële analyse software, INRiSC. Deze software maakt ons in staat zeer snel en eenvoudig financiële en kredietanalyses uit te voeren op onder meer standard business reporting. Op basis van deze software maken wij niet alleen financiële analyses, inclusief een compleet financieringsplan, maar kunnen wij ook een financiële score en loan pricing koppelen aan het bedrijf en de lening. Dit model is met name gericht op het MKB, en is snel en doeltreffend.

Bedrijfsprofiel

  • Opstellen kernachtig bedrijfsprofiel, met het (huidige) business en verdienmodel;
  • Bedreigingen (en kansen) op korte,- en middellangetermijn met impact op het business en verdienmodel.

Analyse

  • Bijsturing bij strategie, organisatie, reductie en omscholing;
  • Financiële analyse en cash flow planning (na bijsturing), inclusief regelingen.

Financieringsplan

  • Opstellen rapport, inclusief een financieringsplan;
  • Ondersteunen in het aanvragen van (her)financiering.

Interesse? Neem contact op!

Ons team beschikt over vele jaren ervaring en kennis met risico management, (fiscale) regelingen, subsidies en financieringen.

Menu